Контакти

Адрес:

     България, обл. Пловдивска

     4370, гр. Калофер

     местност Паниците

Google maps

Телефон за резервации:

     +359 87 864 7880; + 359 3133 5855

Email:

      vilamechkarev@abv.bg

 

Плащане по банков път (за резервация 50 % от цената):

      АНКА ГЕОРГИЕВА МЕЧКАРЕВА

      БАНКА ДСК ЕАД

      BIC: STSABGSF

      IBAN: BG77 STSA 9300 0018 2423 67